NAJ.sk
logo

 

DOKUMENTY ŠKOLY
Vyhodnocovacia sprava 2010-2011   prezrie dokument (pdf) stiahnu dokument (rar)
     
VK Jasenská dolina  

prezrie dokument

1, 2, 3, (ms word)

stiahnu dokument

1, 2, 3, (zip)

       
Vyhodnocovacia správa 2009-2010   prezrie dokument (pdf) stiahnu dokument (zip)
       
Smernica o postupe pri oznamovaní a evidencii registrovaných školských úrazov
  prezrie dokument (pdf) stiahnu dokument (zip)
       
Školský poriadok   prezrie dokument (pdf) stiahnu dokument (zip)
       
Vyhodnocovacia správa 2008-2009   prezrie dokument (pdf) stiahnu dokument (zip)
       
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie, 2.ročník.   prezrie dokument (pdf) stiahnu dokument (zip)
       
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie, 3.ročník.   prezrie dokument (pdf) stiahnu dokument (zip)
       
Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie, 6.ročník.   prezrie dokument (pdf) stiahnu dokument (zip)
       
Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie, 7.ročník.   prezrie dokument (pdf) stiahnu dokument (zip)

 

 

 

 

 

 

Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright Škjkb.design