NAJ.sk
logo

 

Školský časopis   "O nás, o vás, o škole"

V tomto školskom časopise sú zverejnené výlučne žiacke práce, v ktorých sa odzrkadľuje
život našej školy, rôrne zaujímavosti, reportáže, rozprávania, príbehy, vlastná tvorba
poézie a prózy, krížovky, výtvarné práce a pod.

Vydávanie časopisu, grafická úprava a tlač sa robí výlučne v učebni výpočtovej techniky
a na školských počítačoch. Vrámci projektu KALOKAGATIA sa škola prihlásila
do súťaže vydávania školských časopisov.

 

Aktuálne informácie o školskom časopise nájdete na

www.trojkanmv.webnode.sk

 19982001a2001b2001c20022003a

 


2003b2004a2004b20052006

 

 

 

Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design