NAJ.sk
logo

 

Naši žiaci po vyučovaní pracujú v  záujmových krúžkoch, kde si rozširujú svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti. Tí najšikovnejší  z nich našu školu reprezentujú v predmetových olympiádach a celoštátnych súťažiach, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva   Slovenskej republiky. Každoročne sa zúčastňujeme súťaží  prírodovedného zamerania (matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, chemická olympiáda, geografická olympiáda, Pytagoriáda,...),humanitného zamerania (olympiáda v nemeckom jazyku, anglickom jazyku, recitačné súťaže, ...), športového  zamerania ( badminton,  stolný tenis, atletika,... )

Úspechy našich žiakov v súťažiach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design