NAJ.sk
logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis detí do 1.ročníka bude prebiehať 6., 7., 8. februára 2012 od 14:00 do 17:00 hod.

Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2012 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.

Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

 

Na zápis si prineste rodný list dieťaťa, občiansky preukaz .

V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľkou školy mimoriadny termín zápisu.

Informácie na telefónnom čísle 032 7461 814 .

 

 


Dokumenty na stiahnutie
   
Informácie o zápise prezrieť dokument (pdf)
Zápisný list prezrieť dokument (pdf)
Pomôcky pre prvý ročník prezrieť dokument (pdf)
Rady pre rodičov prezrieť dokument (pdf)
Dôvody na odklad povinnej školskej dochádzky prezrieť dokument (pdf)
Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky prezrieť dokument (pdf)
Zákon č. 245 prezrieť dokument (pdf)
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zápis

 

Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design