NAJ.sk
logo

 

 • Otázka     Kto poskytuje informácie o IŽK, kto nam da prístupové heslo do IŽK?
 • Odpoveď Informácie o IŽK ako aj prístupové heslo vám poskytnú triedni učitelia (môžte sa obrátiť aj na vedenie školy ).

 • Otázka     Kto a kedy aktualizuje internetovú žiacku knižku?
 • Odpoveď Aktualizovanie známok za triedu na našej stránke je v plnej kompetencii triedneho učiteľa a uskutocňuje sa pravidelne mesačne.

 •  

 • Otázka    Kedy budú jarné prázdniny? Chceme si už teraz naplánovať dovolenku.
 • Odpoveď  Prázdniny v šk. roku 2010/2011

jesenné prázdniny termín prázdnin 29.10. - 2.11.2010

začiatok vyučovania  po prázdninách 3.11.2010

 

 

vianočné prázdniny termín prázdnin 23.12.2010 - 7.1.2011

začiatok vyučovania  po prázdninách 10.1.2011

 

 

polročné prázdniny termín prázdnin 31.1.2011

začiatok vyučovania  po prázdninách 1.2.2011

 

jarné prázdniny termín prázdnin 14.2. - 18.2.2011 (kraj Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský) začiatok vyučovania  po prázdninách 21.2.2011

 

veľkonočné prázdniny  termín prázdnin 21.4.-26.4.2011

začiatok vyučovania  po prázdninách 27.4.2011

 

letné prázdniny termín prázdnin 30.6.2011-2.9.2011

začiatok vyučovania  po prázdninách 5.9.2011

 • Otázka     Chceme ísť na rodinnú dovolenku. Ako mám ospravedlniť svojho syna?
 • Odpoveď  Ak váš syn plánovane vymešká viac ako jeden vyučovací deň, žiadosť o uvoľnenie z vyučovania adresujte na riaditeľa našej školy.

   


 • Otázka      Prebieha v škole ešte zber papiera?
 • Odpoveď  Zber papiera ešte neskončil, stále môžu deti nosiť papier. Ak máte väčšie množstvo papiera, môžete ho odovzdať  priamo do zberných surovín a dieťa prinesie len potvrdenie  o hmotnosti odovzdaného papiera.


 • Otázka    Do kedy a akým spôsobom sa môžem odhlásiť z obeda ?
 • Odpoveď Odhlásiť z obeda sa môžete telefonicky na t.č. 032 / 746 1813, alebo osobne u vedúcej. Posledný možný termín na odhlásenie je do 8,00hod daného dňa.

 

 

Často kladené otázky - odpovede
Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design