NAJ.sk
logo

 

DEVIATACI

Aktuálna informácia o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ
dokumenty na stiahnutie: 1;2;

 

 

Termíny na odovzdanie podkladov k prijímacím skúškam na odbory s talentovou skúškou
do 1.2.2012
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.


20.2.2012
Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na  učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

25.3.2012-15.4. 2012
Ta l e n t o v é   s k ú š k y

14.03.2012
TESTOVANIE 9 - 2012

 

Termíny na odovzdanie podkladov k prijímacím skúškam na ostatné SŠ
do 31.3.2012
SŠ zverejní kritéria na netalentové odbory.
do 10.4.2012
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné  študijné a učebné odbory.
do 20.4.2012
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ.


1.  k o l o  p r i j í m a c í c h  s k ú š o k
14.5.2012 - 17.5.2012
Pozvánka na prijímacie skúšky má prísť najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
Riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov do troch pracovných dní odo dňa termínu prijímacej skúšky.

 

 

Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design