NAJ.sk
logo

 

ZAMESTNANCI

 

Vedenie školy    

Marta Viteková, PaedDr.   

riaditeľka školy Slovenský jazyk a literatúra, Občianska náuka, Etická vých.
Justiňáková Kvetoslava, Mgr.
zástupkyňa riaditeľa školy Matematika, Hudobná výchova
Tlstovičová Jana, Mgr.    
zástupkyňa riaditeľa školy I. stupeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Učitelia - I. stupeň:    
Guričanová Janka, Mgr. učiteľka I. stupeň
Haláková Želmíra, Mgr. učiteľka I. stupeň
Čámerová Eva, Mgr.  učiteľka I. stupeň
Kozlíková Anna, Mgr. učiteľka I. stupeň, Etická výchova
Majerníková Ľubica, Mgr. učiteľka I. stupeň
Písečná Gabriela, Mgr. učiteľka I. stupeň
Poláková Eva, Mgr. učiteľka I. stupeň, Etická výchova
Magová Mária, Mgr. učiteľka I. stupeň
Sokolová Anna, Mgr. učiteľka I. stupeň, Etická výchova
Szászová Milica, Mgr. učiteľka I. stupeň
Martáková Mária. Mgr. učiteľka I. stupeň, Anglický jazyk

 


Učitelia - II. stupeň:    
Adamčíková Mária, Mgr. učiteľka Anglický jazyk, Nemecký jazyk
Čačík Peter, Mgr. učiteľ Telesná výchova
Gulačová Miriam, Mgr. učiteľka Anglický jazyk
Hlavatá Renata, RNDr. učiteľka Matematika, Zemepis
Hučková Magda, Mgr. učiteľka Matematika, Fyzika
Klimentová Miriam, Mgr. učiteľka Slovenský jazyk, Hudobná výchova
Less Roman, Mgr. učiteľ Zemepis, Telesná výchova
Machajdíková Eva, Ing. učiteľka Prírodopis
Martáková Mária, Mgr. učiteľka I. stupeň, Anglický jazyk
Malíková Oľga, RNDr. učiteľka Matematika, Chémia
Matušovičová Jana, Mgr. učiteľka Telesná výchova, Prírodopis
Ochránková Daniela, Ing. učiteľka
Ochránková Alžbeta, Mgr. učiteľka Slovenský jazyk, Špeciálna pedagogika
Ondrišáková Beáta, Mgr. učiteľka Nemecký jazyk, Obč. náuka, Et. vých.
Rosinská Daniela, Mgr. učiteľka, v. poradkyňa Matematika, Zemepis
Skrúcaná Zuzana, Mgr. učiteľka, Dejepis, Technická výchova
Slavová Zuzana, Mgr. učiteľka Anglický jazyk
Šimovec Martin, Mgr. učiteľ Matematika, Branná výchova
Šelepáková Ľuba, Mgr. učiteľka Slovenský jazyk, R. jazyk, Etická výchova
Valová Ľubica, Mgr. učiteľka Technická výchova, Výtvarná výchova
Valová Dagmar, Mgr. učiteľka Slovenský jazyk
Zelenayová Erika, Mgr. učiteľka Telesná výchova, Ruský jazyk

 


Vychovávateľky školského klubu detí:  
Pastorková Anna vychovávateľka školskej družiny
Adamová Zuzana vychovávateľka školskej družiny
Macúchová Danka vychovávateľka školskej družiny
Podhradská Jitka vychovávateľka školskej družiny
Sedláková Miroslava vychovávateľka školskej družiny
Zajoncová Tatiana vychovávateľka školskej družiny

 


Správa školy:  
Kovačovicová Ľubica referent PaM
Vojtechová Andrea referent, účtovník
Kovačovic Boris školník, správca siete
Chupáčová Janka upratovačka
Kadáková Viera upratovačka
Hrabovská Helena upratovačka
Tillerová Iveta upratovačka
Vašková Ľuba upratovačka
Slavová Zuzana upratovačka

 


Kuchyňa:  
Miklánková Eva vedúca kuchárka
Gondárová Zdenka pomocná kuchárka
Hujíková Anna kuchárka
Kopasová Emília pomocná kuchárka
Motyčková Anna pomocná kuchárka
Veselá Dáša vedúca školskej jedálne

HORE

Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design