NAJ.sk
logo

 

Záujmovo-vzdelávacia činnosť 2011-2012.

Naši žiaci majú možnosť, v čase mimo vyučovania, pracovať v týchto krúžkoch:

 

krúžky
P.č. Názov krúžku meno vedúceho krúžku termín krúžku miesto
1. Kamaráti vibramiek a lyží Mgr. Kozlíková vikendy  
2. Bedmintonový  Mgr. Poláková utorok 13,30-.15,30 TEV
3. Bedmintonový I Mgr. Matušovičová utor. Str. 6,50-7,50 TEV
4. Bedmintonový II Mgr. Matušovičová utor.14,30-15,30,,15,30-17,30 TEV
5. Športové hry Mgr. Poláková pondelok 13,30-.15,30 TEV
6. Gymnastický Mgr. Sokolová štvrtok 13,30-.15,30 TEV
7. Futbalovo-florbaový 5. - 7. roč. Mgr. Less pitok 13,30-15,30 TEV
8. Futbalový 1. - 4. roč. Mgr. Čačík streda 13,30-15,30 TEV
9. Florbalový Mgr. Čačík pond. 6,55-7,55, piat.15,30-16,30 TEV
10. Estetický RNDr. Hlavatá štvrtok 14,00-16,00 6.c
11. Klub mladých talentov Mgr. Klimentová pondelok 14,00-16,00 ETV
12. Kamaráti vibramiek a lyží Zajoncová vikendy  
13. Ekologický Ing. Machajdíková pond., utor.13,30-14,30 PC2
14. Chemicko-akvaristický RNDr. Malíková streda 13,30-15,30 CHEM
15. Zaujímavá chémia RNDr. Malíková utorok 13,30-.15,30 CHEM
16. Matematický Mgr. Rosinská pond., štvrt. 6,50-7,50 9.a
17. Počítačovo-fotografický Mgr. Šimovec pond.. 14,00-16,00 PC2
18. Aerobik Mgr. Ochránková utorok 13,30-.15,30 ETV
19. Literárny Mgr. Guričanová streda 12,30-14,30 3.a
20. Loptové hry Mgr. Majerníková pondelok 13,30-.15,30 TEV
21. Anglický jazyk Mgr. Gulačová pond., streda 13,30 JAZ
22. Cvičenie zo SJL Mgr. Ochranková streda 13,30-15,30 PC2
23. Počítačovo-historický Mgr. Skrúcaná streda 13,45-15,45 (vikendy) PC2
24. Anglický jazyk Mgr. Slavová streda, štvrt. 14,00-15,00 7.c
  ŠKD      
25. Šikovné ruky Bc. Sedláková pondelok, štvrtok 13,00-14,00 1.c
26. Anglický jazyk Adamová streda, štvrtok 12,00-13,00 1.b
27. Tvorivá dielňa Macúchová streda 13,00-15,00 1.a
28. Domáci miláčikovia Podhradská pondelok 12,00-14,00 2.c
29. Gymnastický Zajoncová štvrtok 13,30-.15,30 TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design